vDale.nl

Het woord van 2017 is BOEVENWERELD.

zie ook www.BOEVENWERELD.nl

BOEVENWERELD als de bovenwereld zich gedraagt als de onderwereld, zoals merkrecht wapenhandel voor een Superunie-supermarkt. ( HOOGVLIET SUPERMARKTEN ) Het merkrecht op wapenhandel verkregen via NOVAGRAAF.

BOEVENWERELD als bovenwereld de eigenschappen van de onderwereld overneemt , zoals het handelen zonder inschrijving bij Kamer van Koopehandel, maar wel met inschrijving in het merkreregister via merkenbureau NOVAGRAAF.

9 september 2017

The end of the trademark attorney business, Unilever pays since 1971 for the trademark OMO to Baker McKenzie but OMO.nl is not from Unilever

 twitter

@unilever contact your trademark attorney @bakermckenzie because OMO.nl is not yours

Het einde van de merkenbureaus, Unilever betaalt sinds 1971 voor het merk OMO aan Baker McKenzie, maar OMO.nl is niet van Unilever.

Waarom doen we dit?

Een medewerkster van merkenbureau Vriesendorp & Gaade heeft probleem veroorzaakt. Ze heeft zelf voor haar broer MARC het merkrecht op de naam KEES proberen vast te leggen. Dat kan dus niet, als je MARC heet krijg je geen merkrecht op de naam KEES, dus Vriesendorp & Gaade en alle supermakten met merkrechten via NOVAGRAAF   stop a.u.b. met die KEES onzin, MARC  heeft verloren, er is geen woordmerkrecht.

NOVAGRAAF is berucht vanwege merkrecht op wapenhandel van een bij Superunie aangesloten supermarkt: Hoogvliet.

 

15 augustus 2017

Fipronil.nl met onderaan link naar eiercodes.

Ik ben als ruwbouwspecialist tegen de bouw van brandbare megastallen en mega kippenschuren.

Fibronil , een bekende  naam, die we als echte marketeer gewoon gaan gebruiken, Fipronilgroup.nl

Vergelijk het maar met MARC , UNILEVER en Hoogvliet-supermarkten, die de naam KEES gebruiken voor nep-zuivel. Een veel voorkomende naam gebruiken als merknaam, dan ben je echt lomp Marc.

Of vergelijk het maar met het woord AFBOUW, wie noemt zijn bedrijf AFBOUWGROEP als er al 5420 bedrijven ingeschreven staan met het woord AFBOUW bij de kamer van Koophandel. Bovendien gebruik ik het woord RUWBOUW al sinds 2005.

 

We hebben een aantal URL's in beheer die volgens De RBG op hun afkorting lijken. Sorry hoor www.deRBG.nl , de Regionale Belasting Groep, maar Marc+ Unilever + Hoogvliet supermarkten  gebruiken de naam KEES, dat mag toch ook. KEES is toch echt de naam van mijn overleden grootvader.

De Fibronilgroup.nl werkt aan een oplossing.

De zojuist opgerichte Fipronilgroup werkt aan een oplossing.

 

Eind juli 2017 werden er sproren van het verboden Fibronil aangetroffen in Belgische eieren.

De Fipronilgroup gaat een betere bloedluisbestrijder ontwikkelen, 2022 hoort u hier meer over.

 

De nieuwe naam voor deze bloedluisbestrijder voor pluimvee wordt Chaase. www.chaase.nl

 

De directie van de Fipronilgroup heeft besloten de Fibronilgroup niet in te schrijven bij de kamer van Koophandel, omdat andere groepen ( met meer dan 3 fabrieken) dat ook niet doen.

 

 LIJST eiercodes Fipronil

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/biociden/fipronil-in-eieren/eicodelijst

 

Oudere informatie 2017

Woordmerkrechten van  Jumbo, Hoogvliet, Schuttelaar & partners, Value8

Verzameling van informatie over grote bedrijven die hun woordmerkrecht niet goed hebben geregeld: Jumbo,  Hoogvliet supermarkt, Value8 vanwege het gebruik van de onzin productnaam  KEES ,  Schuttelaar & Partners met het onzin VINKJE HetVinkje

Welke fabrikant noemt zijn product nu KEES, dan ben je echt onvolwassen en niet geschikt voor het bedrijfsleven. MARC verzin zelf een naam en stop met het gebruik van mijn naam, SUKKELAAR, net als Schuttelaar & Partners die KEES beloonde met een VINKJE.

 

En Hoogvliet super maakt het niets uit, ze verkopen Becel pro activ van Unilever met HetVinkje, dat gevaarlijk is voor zwangeren en kleine kinderen , ze verkopen KEES en hebben merkrecht op handel in VUURWAPENS en SPRINGSTOFFEN.

 

Het doel van deze website is o.a. het afschaffen van HetVinkje en een rectificatie van SPROUT en MT.

Ik heb het helemaal gehad met R.L Gieling , Maarten Keswiel , Jelmer Luimstra, Tijmen de Groen, Ewald Smits en  Berend Jan Veldkamp van Sprout ( onderdeel van MT is MTmediagroep ) en Karin Husslage van RTLZ.

Na 2 jaar nog steeds geen rectificatie van de €45.000.000,00 te veel omzet product KEES van #VALUE8.

11 juni 2017: Een laatste oproep aan de journalisten van SPROUT en medewerkers CBL + HetVinkje:

Als een product OER-POOLS is , moet u dat corrigeren als iemand het OER-HOLLANDS noemt. www.ppdv.nl

De tweet met leugen OER-HOLLANDS product  was aan SPROUT gericht, dus graag vandaag nog een rectificatie van SPROUT of van de CEO van VALUE8.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEES ( o.a. verkrijgbaar bij Hoogvliet supermarkten met merkrecht op WAPENHANDEL ingeschreven door NOVAGRAAF) heeft ook geen woordmerkrecht.

 

--------------------------------

Novagraaf had Hoogvlietsuper moeten adviseren geen merkrecht op wapenhandel aan te vragen.Nu komt het gehele merkrecht te vervallen, omdat het niet gebruikt wordt. Bovendien, hoe weet een crimineel dat er GEEN wapens liggen opgeslagen en dat het merkrecht op wapenhandel niet actief wordt gebruikt? Er zal worden ingebroken en naar wapens worden gezocht. Misschien een gewapende overval om wapens te bemachtigen? Misschien een schietpartij in een winkelcentrum in Alpen aan den Rijn vanwege de zoektocht naar wapens.

Denk aan uw imago NOVAGRAAF

Denk aan uw imago HOOGVLIET SUPERMARKT, trap KEES de winkel uit. Of gaat u liever als WAPENHANDELAAR  door het leven.

 

Waar kopen we wapens en springstoffen? Gwoon bij Hoogvliet supermarkten, net als de Becel Pro activ dat vergif is voor zwangere vrouwen en kleine kinderen.

 

GWOON is het huismerk van SUPERUNIE.

Superunie-leden zijn naast HOOGVLIETSUPER o.a. ook EMTE , DIRK, COOP AGRIMARKT en Jan Linders die NIETS met het merkrecht op wapenhandel van HOOGVLIET te maken willen hebben.

 

Ons advies aan SUPERUNIE, trap KEES + BECEL pro activ van Unilever de winkels uit. 

 

BakerMcKenzie Nederland in de problemen door marketing van Unilever: KEES gratis bij BECEL pro activ. ( actie is nu afgelopen).

BakerMcKenzie werkt voor Unilever aan de merken registratie. Wij wensen BakerMckenzie heel veel succes: KEES gratis bij Becl pro activ, wat een SUKKELS, ik heet kees en ga echt niet met uw oma naar huis.

----

juni 2017,

Ruwbouwmateriaal.nl

GEBOUWkeurmerk.nl

 Wandkeurmerk.nl  WONINGKEURMERK zie twitter @WONINGKEURMERK1

 

 

 

Balkonrenovatie Bataviastraat Groningen

 

De balkons aan de Bataviastraat te Groningen vertoonden ernstige schade als gevolg van carbonatatie in combinatie met chlorideschade...

Bron  www.care4concrete.nl/projecten

 

 

 Carbonatatie van beton

Carbonatatie, soms ook carbonatie genoemd, is een chemische reactie waarbij koolstofdioxide reageert met calciumhydroxide waarbij onoplosbaar calciumcarbonaat wordt gevormd (als neerslag). Hiertoe zal de koolstofdioxide eerst oplossen in water.  Betonrot:

In de civiele techniek treedt carbonatatie 'van nature' op in beton. Tijdens de verharding van het beton ontstaat calciumhydroxide (uit cement) wat reageert met kooldioxide uit de atmosfeer. Calciumhydroxide zorgt voor het alkalische milieu in het beton en beschermt zo de wapening. Door de carbonatatiereactie daalt de pH-waarde uiteindelijk tot onder de 8 à 9, waardoor corrosie van de wapening (betonrot) mogelijk wordt.

Beste Openbaar Ministerie,

wij zijn bewijs aan het verzamelen over de leugens van HetVinkje ( stichting ik kies bewust) en de leugens van Value8.

Wij hebben het recht om een actie tegen HetVinkje en Value8 te beginnen verworven omdat we 4 jaar gepest worden door Het Vinkje en 2 jaar gepest worden door Value8.  

Met vriendelijke groet
KEES

GEZONDKEURMERK.nl

Ik heb het helemaal gehad met R.L Gieling , Maarten Keswiel , Jelmer Luimstra, Tijmen de Groen, Ewald Smits en  Berend Jan Veldkamp van Sprout ( onderdeel van MT = MTmediagroep ) en Karin Husslage van RTLZ.

Na 2 jaar nog steeds geen rectificatie van de €45.000.000,00 te veel omzet product KEES van #VALUE8

Trap KEES de winkels uit vanwege de vele leugens.

+

Stop met adverteren MT, MTmediagroep en Sprout vanwege de ongerectificeerde leugen van €45.000.000 omzet KEES van Value8.

Funderingskeurmerk.nl

Funderingskrant.nl

Funderingsmagazine.nl

 

Problemen  #garage_Eindhoven mogelijk veroorzaakt door de fundering.

 

Liftkeurmerk.nl

Liftmagazine.nl

Liftkrant.nl

Bron: Liftinstituut e-mail d.d. 9 juni 2017

Geachte relatie,

Liftinstituut informeerde u op 19 april vertrouwelijk over mogelijke veiligheidsrisico’s bij remmen van liften ouder dan vijf jaar en voorzien van een snelheidsregeling. Ook brachten we u toen op de hoogte van de door ons voorgenomen communicatie naar de lifteigenaren.

De reacties uit de branche
De liftbedrijven onderkennen het risico. Wel geven zij aan dat een verbetering van de afstelling van remmen of regeling niet altijd voldoende effect heeft. Ook maken zij duidelijk dat niet altijd een eenvoudige technische oplossing voorhanden is. In een aantal gevallen is een ingrijpende investering nodig om het risico te ondervangen. Daarnaast geeft de branche aan dat beoordeling van dit risico door de keuringsinstanties - liefst op basis van aanvullende regelgeving door voortschrijdend inzicht - het beste zou zijn.

Het vervolg
Vanuit het Ministerie SZW en het Secretariaat SBCL is intussen aangegeven dat de keuringsinstanties uitbreiding van het certificatieschema kunnen initiëren, waarna CCvD-L en SBCL dit kunnen bekrachtigen. Liftinstituut geeft gehoor aan de brede wens vanuit de branche om te komen tot een gezamenlijk optreden door keuringsinstanties op basis van aanvullende regelgeving. Daarvoor voeren we nu opnieuw gesprekken met de collega-keuringsinstanties.

Communicatie met Liftinstituut-klanten
Liftinstituut is van mening dat het zijn klanten informatie over de remproblematiek niet kan onthouden. Daarom nemen we het onderwerp mee in onze nieuwsbrief Liftinstituut Actueel die voor de zomervakantie verschijnt. We informeren hen over het mogelijke risico en over de stappen die gezet zijn om er aandacht aan te kunnen schenken tijdens de keuring.

Onze vraag aan de branche
Liftinstituut vraagt liftonderhoudsbedrijven tijdens onderhoud de nodige aandacht te geven aan afstelling van remmen en regeling, met name bij liften ouder dan vijf jaar en voorzien van een snelheidsregeling. Verder vragen we liftbedrijven en adviseurs opnieuw om bij renovaties, waarbij een snelheidsregeling wordt aangebracht, voor zekerheid te gaan en op zijn minst een controlevoorziening op een goede werking van de rem aan te bieden en aan te brengen - ondanks het feit dat dit (nog) niet wettelijk verplicht is. Een aantal liftbedrijven heeft al aangegeven dat nu standaard te doen.

Aanvullende informatie
Wilt u meer achtergrondinformatie? Die vindt u op www.liftinstituut.nl/remproblematiek.

------------------------------------------------------------------------------

 Vloerkeurmerk.nl GebouwKeurmerk.nl vloerkrant.nl vloermagazine.nl

#garage_Eindhoven CONSTRUCTEURS wakker worden, je kunt niet een hele vloer volproppen met luchtballen. Dat gaan scheuren en er kan geen kracht meer opgenomen worden. De constructie wordt instabiel met alle gevolgen van dien.

 

Staalmagazine.nl  Staalkrant.nl Bouweninstaal.nl

ingezonden brief naar staalmagazine.nl d.d. 1 juni 2017

Betreft bubbledeck vloeren ingestorten parkeergarage Eindhoven.

Mogelijke oorzaken:

1: Aardbeving Slochteren op die bewuste zaterdag.

2: Onvoldoende koppeling tussen druk-en trekzone.

    Volgens mijn leraar beton-constructie dacht men vroeger dat er geen betonnen koppeling tussen druk- en trekzone noodzakelijk was. Daar is men van teruggekomen. Er is wel degelijk voldoende betonnen koppeling tussen druk- en trekzone noodzakelijk. Waar luchtballen  zitten, is waarschijnlijk onvoldoende koppeling.

 Daar waar de luchtballen zitten hoort beton te zitten. De vloer wordt toch niet berekend als een balken broodjes vloer, maar als een breedplaatvloer.

Waarschijnlijk ziet u mij als een ouderwetse ingenieur, maar ik mis de betonnen koppeling tussen druk en trekzone vanwege de luchtballen.

Waarschijnlijk scheurt de ongewapende beton tussen de bollen en ligt de onderlaag ( trekzone) geheel los van de bovenkant (drukzone).

Daardoor kan er geen enkele kracht haaks op de overspanningsrichting meer worden opgenomen.

Door het 2de orde effect ( nog meer verplaatsing door bijvoorbeeld wind, waardoor de krachten nog groter worden en nog meer verplaatsing optreedt, waardoor de krachten nog groter worden en nog meer verplaatsing optreedt  etc etc ) bezijkt de constructie.

3: Verminderde schijfwerking door de luchtballen. Zie ook het eerder genoemde 2de orde effect.

 Geintje: ( een geintje moet kunnen )

Tot slot, we kunnen gewoon ene KEES de schuld geven, net als  MT ( MT mediagroep ) Karin Husslage + R.L. Gieling van SPROUT en VALUE8 de naam KEES voor een product promoten ( zonder enige vorm van schaamte ) kan de gebouw eigenaar  ook gewoon de naam KEES gebruiken, en KEES de schuld geven, toch?

 twitter zie #garage_Eindhoven

 bron bubbledeck.nl

 Het BubbleDeck®vloersysteem is opgebouwd uit fabrieksmatig vervaardigde betonnen schilvloeren van 70 mm dikte, met een door de constructeur berekend ondernet en een basisbovennet, die onderling zijn gekoppeld door tralieliggers.

 

Opmerking: Wie rekent aan de koppeling tussen druk- en trekzone? Wie rekent er aan de tralieliggers? Wordt er per project aan gerekend?

 

Therapeut.nu

Neuro Musculaire Therapie   

Neuromusculaire therapeut is een therapeut die zich gespecialiseerd heeft in het identificeren en behandelen van klachten die gerelateerd zijn aan triggerpoints.
Triggerpoints zijn spierknopen die ontstaan zijn door onder andere overbelasting of onderbelasting van spieren, door stress of door verkeerde leefstijl.
Het zijn pijnlijke,lokale verkrampingen. Triggerpoints die actief zijn, zorgen vaak ook voor pijn op een andere plek in het lichaam dan waar de verkramping zich bevindt.

bron: nmtn.nl

WWW.KLOKLUIDER.nl vanwege de leugens van HET VINKJE en andere koekwauzen uit de voedselindustrie.

Tevens aandacht voor GASBORING in Friesland.

en

Slecht fuctioneren van bepaalde remsystemen van oudere liften

 

OnbetrouwbareMedia.nl

MEDIAFRAUDE.nl  = aandelenkoers kunstmatig hoog houden.

Weigeren € 45.000.000 te veel omzet van VALUE8 te rectificeren.

Bericht 28 april 2017

Gasboringen ( proefboringen Friesland) .Gemeente De Fryske Marren

zie mail

N.a.v. het bericht in de pers over de proefboring komen er toch al wat vragen. Daarom de vraag om zo breed mogelijk van zo veel mogelijk (!) geïnformeerd te worden over alles wat rondom dit onderwerp speelt.

Dan graag berichten aan Robert ( Wie is dat? ) en aan mij?Verder de vraag of de gemeente een voorlichtingsbijeenkomst hierover kan organiseren, met name voor onze inwoners, eventueel i.c. met Rotstergaast, want ook zij vallen in de prijzen geloof ik. 

 
----einde mail ----- 

 

Binnen gekomen bericht van liftkeurmerk.nl:

Bron: Liftinstituut 27 april 2017

 Veiligheidsrisico remmen liftinstallaties              Liftinstituut heeft vastgesteld dat de veiligheid van remmen van liften, ouder dan 5 jaar en voorzien met een snelheidsregeling, in een aantal gevallen onvoldoende gegarandeerd is. De kans op een ongeval is klein, maar als dit plaatsvindt kan het leiden tot zeer ernstig letsel. Liftinstituut vraagt lifteigenaren dit risico te bespreken met het liftonderhoudsbedrijf. Gezamenlijk kan dan bepaald worden voor welke liften dit zou kunnen gelden en in hoeverre een aanvullende beveiliging of andere actie wenselijk is.


Potentieel onveilige situaties

 

De bekrachtiging van de remmagneet kan uitvallen door een enkele fout, die niet wordt gedetecteerd, zoals:

Hierdoor wordt de rem niet of onvoldoende gelicht tijdens het rijden. Omdat het aandrijfkoppel van de liftmotor groter kan zijn dan het remkoppel, kan de motor de lift 'door de rem heen trekken'.

Gevolg:

 

Om welke installaties gaat het?

 

Het wegvallen van de remwerking werd bij liften zonder geregelde aandrijving opgemerkt door stopverschillen. Bij liften met een geregelde aandrijving is dit niet het geval. Een gebrek aan de rem wordt meestal niet op een andere manier gedetecteerd. Aanvullend belangrijk om te melden: steeds meer liften worden gemoderniseerd met een geregelde aandrijving. In veel gevallen zonder detectie op de remwerking. Dit omdat dit niet verplicht is.

Voorschriften?

 

Alleen de nieuwste liftvoorschriften (NEN-EN 81-1 +A3 en EN 81-20/50) eisen maatregelen tegen ongecontroleerde bewegingen. Bij alle liften van voor 2012 is het risico op ongecontroleerde beweging niet in de voorschriften afgedekt.

Remonderzoek Liftinstituut 2014

 

Liftinstituut heeft in 2014 een beperkt onderzoek gedaan naar liften met een geregelde aandrijving met het doel om een inschatting te verkrijgen van de kans op een ongecontroleerde beweging door een fout in het remcircuit.

Risicoanalyse:
Ook heeft Liftinstituut een risicoanalyse uitgevoerd met als uitgangspunten:

Draagvlak voor maatregelen
In eerste instantie was er onvoldoende draagvlak voor aanvullende veiligheidsmaatregelen. Die ontstaat nu wel door voortschrijdend inzicht, mede door een aantal bijnaongevallen en -incidenten.

- - - - -einde bericht liftkeurmerk.nl ----

 

Journalistiekeurmerk.nl  Dit kan echt niet: De journaliste van RTLZ voorheen van SPROUT weigert € 45.000.000 te veel omzet van VALUE8 te rectificieren. Zo wordt de koers van het aandeel kunstmatig hoog gehouden. Tijd voor een JOURNALISTIEK  KEURMERK.

 

We vragen vandaag 21 februari via Twitter of de journaliste die nu bij RTLZ werkt, de blunder van  €45.000.000 wil  hestellen. De media worden wel heel onbetrouwbaar als deze blunder van €45.000.000 niet wordt hersteld.

Treiterjournalist.nl SPROUT.nl  verrekt het € 45.000.000.000 te rectificeren.

Hieronder de ongerectificeerde leugen van Sprout.nl, onderdeel van MTmediagroep.nl , gepubliceerd voor een journaliste die nu bij RTLZ werkt.

De  leugen is gepubliceerd door Sprout.nl d.d. 13 April 2014 om 18.06u ) https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=we+mikken+op+een+omzet+van+meer+dan+50+miljoen+in+2016+%2C+Sprout.nl

Het is geen 50 miljoen , maar waarschijnlijk circa 5 miljoen omzet 2016, zie hieronder

https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=agri+%26+trend++food++mikken+op+omzet+5+miljoen+in+2016

We vragen Sprout.nl al sinds 15 oktober 2015 om een rectificatie.

DuurzaamSjoemelVoedsel.nl  

De voedselindustrie denkt dat we gek zijn:

Oer-Hollandse Poolse kaas met Het Vinkje.

Duitse zuivel met de naam "ZAANSE" en het keurmerkje Het Vinkje.

De marketeer en  marketinggoeroe maakt het niets uit. Hij en zij praten gewoon hele dagen over duurzaamheid en vergeten dat ze de DUITSE Zuivel met naam "ZAANSE", de POOLSE Gouda kaas en de Oer-Hollandse Poolse kaas "Het Vinkje" hebben gegeven.

PratenOverDuurzaamheid.nl        LiegenOverDuurzaamheid.nl

 

 

 

Wij hebben het DuurzaamheidsKeurmerk.nl om te voorkomen dat de Haagse Marketeer aan de haal gaat met  duurzaamheids-, EKO of ECO keurmerken.  De geschiedenis van Het Vinkje mag zich niet herhalen via een of ander EKO of ECO keurmerk van deze Haagse marketeer.

De 8 klachten tegen de voedselbranche, die uit kunnen groeien tot rechtzaken: 

zaak1: Het wordt verkocht als zuivel, maar dat is het niet volgens de wet. Dit geldt   voor BECEL KOFFIEMELK, natuurlijk had BECEL KOFFIEMELK "HET VINKJE" van Schuttelaar  Link naar wet: http://wetten.overheid.nl/BWBR0028702/2010-10-10

Zaak 2: JUMBO Supermarkten heeft geen merkrechten op het woord JUMBO KAAS, dit recht is in handen van Cono. Wij hopen dat CONO een rechtzaak begint. Natuurlijk had de Jumbo KAAS "HET VINKJE" van Schuttelaar.

Zaak 3 : Merkrecht van  HOOGVLIET Supermarkten op handel in WAPENS en SPRINGSTOFFEN , natuurlijk lagen de HOOGVLIET supermarkten vol met producten met "HET VINKJE" van Schuttelaar.

zaak 4: AlbertHeijn verkoopt DUITSE zuivel als ZAANSE HOEVE. Wij zijn niet gek. ZAANSTREEK ligt niet in Duitsland. Wees eerlijk. Komt alles met het woord ZAANSE uit Duitsland of Polen? Je zou het haast gaan denken. Natuurlijk had de DUITSE ZAANSE HOEVE zuivel HET VINKJE van SCHUTTELAAR.

zaak 5; De treiterjournalist moet nog €45.000.000 omzet van product van VALUE8,  rectificeren. 

Op aanraden van  RTL en de CEO van VALUE8 gebaseerd op feiten, niet op emoties.

Tweede kerstdag is de CEO van VALUE8 bij een  journalist die schrijft voor de Leidsekrant aan de deur geweest. Het was een goed gesprek. De CEO gaat de €45.000.000 omzet verschil 2016 niet rectificeren. (Pubilcatie van Sprout 2014  ) ( CASE CLOSED 1 januari 2017) De  leugen is gepubliceerd door Sprout.nl d.d. 13 April 2014 om 18.06u ) https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=we+mikken+op+een+omzet+van+meer+dan+50+miljoen+in+2016+%2C+Sprout.nl

https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=agri+%26+trend++food++mikken+op+omzet+5+miljoen+in+2016

https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=omzet+vertienvoudigen+productie+polen+innofood.org

https://twitter.com/peterpaul_vries/status/610718566044798976

Ook de treiterjournalist van Sprout wil de €45.000.000 niet herzien.  

Eind goed, al goed. Geen rectificatie , dus hebben we er 1 mooie klacht tegen "HET VINKJE" er bij. ( case closed  1 januari 2017 )

zaak 6: Balance van Friesland Campina werd verkocht als Koffiemelk. Dat is bij wet verboden. Ook dit product heeft HET VINKJE van Schuttelaar

zaak 7; Belgiesche koffiemelk wordt Friesche vlag genoemd, hoe dom kun je zijn. Ook dit product heeft HET VINKJE van Schuttelaar

zaak 8; Onderaan deze pagina staat een verhaal over DUITSE melk in DOC -kaas , DOC= Dutch Origional Cheese.  

T.A.V. inkopers supermarkten:

 

KEES-LEVERWORST, gewoon heel veel bestellen

KEES moet synoniem worden voor WORST net als BECEL dat is voor BOTER.

Drinkwaterkeuremrk.nl en kledingkeurmerk.nl

Om het duurzame kledingkeurmerk te kunnen aanmelden bij de Raad voor Accreditatie moet eerst het oud zeer van HET VINKJE van Schuttelaar  worden opgelost. www.hetvinkje.com

Merkrecht op handel in VUURWAPENS en SPRINGSTOFFEN van HOOGVLIET SUPERMARKTEN   

 

SJOEMELZUIVEL.nl  SJOEMELKAAS.nl

Welke nieuwe politieke partij pakt de leugens van de internet journalisten aan?

Voorbeeld: De hoofdredacteur van Sprout.nl ( onderdeel van MT MEDIA GROEP ) weigert al 1 jaar een rectificatie van € 45.000.000,00 omzet ( zie www.treiterjournalist.nl  ) Het verhaal ligt nu bij RTL. www.treiterjournalist.nl  ,

Blunder van Unilever.

Becel voor koffie wordt verkocht als koffiemelk.

Dat is bij wet verboden omdat er bestanddelen uit de melk zijn gehaald en andere bestandelen zijn toegevoegd.

Het product waarvan de naam op kaas lijkt,  dat geen kaas mag heten, omdat er bestanddelen uit de melk zijn gehaald en andere bestandelen zijn toegevoegd, wordt ook gewoon verkocht als kaas.

Ook mag BALANCE van Friesche Vlag geen KOFFIEMELK genoemd worden.

http://web.archive.org/web/20160414160056/http://www.frieschevlag.nl/producten/balance-466ml/

De NVWA doet niets.

Link naar wet: http://wetten.overheid.nl/BWBR0028702/2010-10-10

Als u ons niet gelooft, dan neemt u gewoon contact op met de klantenservice van de winkel waar u uw boodschappen haalt, of met de klantenservice van Unilever.

 

 

 

https://www.realdutchfood.com/becel-koffiemelk-pak

http://www.richardvandermaar.nl/product/becel-koffiemelk-%C2%BDpak/

https://boodschappen.dekamarkt.nl/dranken-sap-koffie-thee/koffiemelk/becel-koffiemelk-dieet-467-ml/9434

http://www.supermarktaanbiedingen.com/product/becel-koffiemelk-pak-45-cl#

https://www.delixl.nl/webshop/product/koffiemelk-met-onverzadigde-vetzuren-pak-500-gram/_/A-catalog-Anonym__1..160260DS.160260.Anonym__1.nl__NL?productId=160260

http://amstelveen.spar.nl/dranken/koffie-thee-en-cacao/koffiemelk.html

De BECEL staat wel bij KOFFIEMELK, zie de 2 links hieronder

http://www.vanaltenawijchen.nl/zoeken/index/?q=koffiemelk

http://www.ah.nl/zoeken?rq=becel+koffiemelk

Merkrecht  STC GROUP Rotterdam,  trademark class 9

https://register.boip.int/bmbonline/details/trademark/show.do?markNumberType=REG&markNumber=765439&markID=1861491

Merkrecht STC group Rotterdam d.d. 17 November  2004  merkklasse 9.

VOLVO cars heeft een merkrecht van 22 oktober 20114 in merklasse 9,

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003022316

Merkrecht van VOLVO op STC is ouder dan het merkrecht van STC Group Rotterdam.

 

SJOEMELZUIVEL.nl

en in de toekomst ook SJOEMELVLEES.nl ( nu nog niet)

Omdat sommige, niet nader te noemen, supermarkten misleiden over herkomst van zuivel

 

DEZE SUPERMARKTEN willen dat wij vertrouwen krijgen in de herkomst van het door hen ingekocht vlees.

 

NEEN

Geen vertrouwen in HERKOMST van VLEES van de supermarkten, omdat sommige, niet nader te noemen, supermarkten misleiden over herkomst van zuivel zoals :

POOLSE "GOUDA"kaas , BELGISCHE  FRIESE VLAG en de LEUGEN van een BN-er die een product dat tot 2013 uit POLEN kwam OER-HOLLANDS noemt.

Dit is niet de officiële website van de gemeente.

Asterdm.nl , Rotterdm.nl,  Leide.nl,  denhag.nl,

Utrcht,nl , Tilbrg.nl, Eindoven.nl, Maastrcht.nl

 

This not the official site you are looking for.

Let op: U heeft waarschijnlijk een letter verkeerd ingetoetst. Kijk eens goed naar de door u ingetoetste naam in de browser.

 

WARNING

You used a wrong name in the browser.

 

DEBAT Rechten Uitspraak Codecommissie over  Kaasvervanger in Supermarkten , debatrucks.com  debat  over de voedingsindustrie en het gebruik van OER-HOLLANDSE namen voor POOLSE en DUITSE producten.

 

Helaas voor JUMBO supermarkten, maar het merkrecht op JUMBO KAAS is echt in handen van CONO.  jumbokaas.nl

leidsekees.nl  Keeskrant.nl keesmagazine.nl Frts.nl  

 

PERSBERICHT: HetVinkje , Unilever en Albert Heijn zijn 3 handen op een buik, de anderen zoals Jumbo, Hoogvliet, Deen Plus, Emte, Jan Linders, Dirk  vissen achter het net.

Link naar Albert Heijn via www.BECEL.nl

www.becel.nl/producten U ziet de winkelwagen van Albert Heijn.

Dit lijkt mij niet prettig voor de andere afnemers van BECEL.

Superunie-leden zijn vast niet blij met deze website-link naar Albert Heijn.

Wat vindt JUMBO er van?

 

 

Eeuwigdurende PROTEST tegen de voedselbranche: DPL De Product Leugen = HetVinkje.com

 

KeurmerkMerkenGemachtigde.nl  MerkKeurmerk.nl QualityMarkTrademarkAttorney.com

Protest tegen MERKRECHT op VUURWAPENS door HOOGVLIET SUPERMARKTEN

LIJST eiercodes Fipronil

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/biociden/fipronil-in-eieren/eicodelijst